2017/ u..Targosza – warsztaty ,,Od paprotki do węgielka”