2017/ ul.Targosza Akademia z okazji Święta Edukacji