2017/ul.Targosza. Wizyta w przedszkolu pani stomatolog i higienistki stomatologicznej