2017/ul.Targosza/warsztaty w osinach ,,Kiszenie Kapusty