2018/ Koralowa/2018 „W austriackim pałacu i na niemieckim dworze trąbka donośnymi dźwiękami zagrać może” – spotkanie z filharmonią