Co 3 latek umieć powinien…

Co 3-latek umieć powinien…

 

 1. Ogólna sprawność ruchowa

-Rzuca piłką z nad głowy.

-Chwyta piłkę.

-Schodzi ze schodów stawiając nogi naprzemiennie.

-Utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze przez kilka sekund.

-Podskakuje na jednej nodze.

-Potrafi wykonać kilka żabek.

-Podryguje tanecznie i klaszcze w dłonie w takt muzyki.

-Sprząta po sobie zabawki.

2. Samodzielność

-Zgłasza potrzeby fizjologiczne.

-Myje ręce i wyciera je.

-Zdejmuje samodzielnie rozpiętą kurtkę.

-Rozbiera się z podkoszulka i ubiera go.

-Wkłada pantofle i buty.

3. Dojrzałość społeczna

 -Uczestniczy w zabawie grupowej.

-Zna imiona kolegów.

-Potrafi bawić się samodzielnie dłuższy czas.

-Bawi się chętnie z rówieśnikami.

-Przestrzega reguł zabawy- raz ty, raz ja.

-Wyraża życzenia w formie ,, ja,,.

-Stale domaga się uwagi ze strony dorosłych.

4. Sprawność manualna

-Drze papier przeciwnym ruchem rąk.

-Nawleka korale na sznurek.

-Formuje wałek z plasteliny, placuszek, kulkę.

-Bazgrze z własnej inicjatywy.

-Rysuje kreskę, szyny, krzyżyk.

-Rysuje zamknięte koło.

-Rysuje głowonogi.

-Buduje most z 3 klocków.

-Buduje wieżę z 4 i więcej klocków.

5. Posługiwanie się mową

-Rozróżnia i nazywa kolory podstawowe.

-Słucha krótkich opowiadań.

-Wykonuje trzy następujące po sobie polecenia.

-Rozumie niektóre przymiotniki np. zimny, duży…

-Wypowiada swoje imię mówiąc o sobie.

-Używa zaimków ,, ja, moje, twoje’’.

-Używa liczby mnogiej.

-Zadaje wiele pytań.

-Potrafi zapamiętać proste wierszyki.

-Opisuje ostatnie wydarzenia.

6. Czynności poznawcze

Układa krążki wg wielkości.

-Buduje pociąg z 5 klocków wg wzoru.

7. Obszar edukacji matematycznej

-Posługuje się określeniami odnoszącymi się do kierunków w przestrzeni (na, pod, za, przed).

-Klasyfikuje przedmioty ze względu na ich wspólną cechę, np.: przeznaczenie, wielkość, kolor.

-Stosuje określenia w zabawach manipulacyjnych: duży– mały, długi– krótki.

-Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo      (porównywanie odbywa się„na oko”)

-Posługuje się liczebnikami 1 i 2.

Dziecko może:

 -reagować płaczem w sytuacjach rozstania;

-łatwo „przechodzić” z płaczu do śmiechu;

-reagować złością i agresją, kiedy jest niezadowolone;

-przywiązywać uwagę do następujących po sobie czynności (rytuały);

-od 3 do 5 roku życia tworzyć neologizmy (własne słowa na określenie różnych rzeczy);

-grymasić i wybrzydzać przy jedzeniu, może mieć ulubione smaki i trudno mu się przestawić na inne;

-w momentach podekscytowania – zacinać się i jąkać;

-w trudnych chwilach – ssać palec, monotonnie kołysać, ssać ubranie, masturbować się;

-bać się: dziadów, czarownic, policjantów, złodziei, ciemności, samotności i wyjść domowników z mieszkania, zwierząt.

Zachowania niepokojące:

-opóźnienie rozwoju mowy;

-w kontaktach społecznych – nadmierne izolowanie się, niechętne komunikowanie się z innymi.